Close

Promocja banku in vitro ziemniaka 2020

Bank Genów Ziemniaka in vitro 10.02.2020 wizytował grupę uczniów z Zespołu Szkół nr.1 M. Kopernika w Koszalinie (25 osób) – kierunek: architektura krajobrazu, którym przedstawiono zagadnienia związane z biotechnologią roślin: zjawisko totipotencji, kultura tkanek i komórek, kultury merystemów i kalusa oraz mikrorozmnażanie jako szybka metoda uzyskania dużej liczby roślin. Zaprezentowano także obiekty ziemniaka zgromadzone w formie roślin in vitro w Banku Genów.

Skip to content