Close

Popularyzacja kolekcji chmielu i tytoniu utrzymywanych w IUNG-PIB w Puławach

W dniu 18 lutego 2020 r. w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach przeprowadzono zajęcia edukacyjne dla młodzieży z  I Katolickiego Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Puławach. Podczas zajęć uczestnicy zapoznali się z kwestiami dotyczącymi ochrony zasobów genowych roślin użytkowych na przykładzie kolekcji rodzajów Humulus i Nicotiana. Zaprezentowano różnorodność morfologiczną zgromadzonych obiektów, a także możliwości ich wykorzystania w hodowli i innych badaniach naukowych. W trakcie zajęć uczniowie zapoznali się również z metodami wykorzystywanymi do charakterystyki  materiałów kolekcyjnych chmielu i tytoniu pod względem składu chemicznego,  odporności na choroby wirusowe i grzybowe oraz  zróżnicowania genetycznego.

Zajęcia miały charakter warsztatów z częścią praktyczną obejmującą samodzielne wykonanie prostych prac laboratoryjnych, takich jak przygotowanie roślinnych kultur in vitro,  a także obserwacje mikroskopowe.

Skip to content