Close

Plan szkoleń/warsztatów (działań edukacyjno-promocyjnych) w ramach zadań realizowanych w Obszarze I przez Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-PIB w 2020 roku

Ze względu na zachorowania na COVID-19 oraz wprowadzone od marca br. działania zapobiegawcze i profilaktycznie mające na celu zmniejszenie rozprzestrzeniania się koronawirusa wymienione poniżej spotkania mogą zostać odwołane lub mogą odbyć się w późniejszych terminach.

 

 

Wstępny termin Miejsce/organizator Temat szkolenia/warsztatów Uczestnicy Nr zadania w PW
23.01.2020r. Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich- Poznań Seminarium IWNiRZ – „Charakterystyka odmian konopi zgromadzonych w Banku Genów IWNiRZ” Pracownicy naukowi IWNiRZ 1.2
28.01.2020r. CDR – Poznań Uprawa roślin dla zachowania bioróżnorodności i pozyskiwanych z banku genów Doradcy 1.6
Maj-czerwiec 2020r. Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu Dziko rosnące i uprawiane rośliny zielarskie ze szczególnym uwzględnieniem gatunków rzadkich i chronionych Studenci Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 1.2
Czerwiec 2020r. IHAR PIB, Oddział Bonin Charakterystyka odmian ziemniaka w okresie wegetacji (kiełki, kwiaty, pokrój roślin), urzędowy opis odmian Pracownicy PIORiN 1.2
Czerwiec 2020r. Grodkowice/ ZD Grodkowice Plonowanie i odporność na choroby jęczmienia jarego i ozimego z uwzględnieniem odmian historycznych Uczniowie szkół rolniczych 1.2
Czerwiec/Wrzesień 2020r. IHAR-PIB Radzików Warsztaty na temat opracowania o dawnych odmian Kuratorzy oraz inne osoby współpracujące w ramach zadania 1.6 1.6
Lipiec 2020r. Grodkowice/ ZD Grodkowice Nawożenie i ochrona fungicydowa różnych gatunków zbóż Uczniowie szkół rolniczych 1.2
Lipiec 2020r. Warszawa EAPR Kolekcja ziemniaka diploidalnego jako źródło różnych cech dla prac badawczo-hodowlanych Konferencja EAPR 1.2
III kwartał 2020r. Katedra Roślin Warzywnych i Leczniczych, SGGW w Warszawie Zróżnicowanie dziko rosnących roślin leczniczych będących źródłem surowców zielarskich na terenie środkowo-wschodniej Polski Zbieracze ziół, rolnicy, pracownicy służby rolnej 1.2
Wrzesień 2020r. IWNiRZ konferencja z okazji 90-lecia IWNiRZ Zaproszeni goście oraz pracownicy Instytutu 1.2
16-18.09.2020r. Bydgoszcz/ (organizatorzy: 3 bydgoskie ogrody botaniczne: UKW, LPKiW oraz IHAR) 50 Zjazd Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce z konferencją naukową „Badania i ochrona różnorodności roślin w świetle celów GSPC 2020 w dobie globalnych zmian klimatycznych” Pracownicy naukowi 1.2
14.10.2020r. ZDOO Lisewo/ ZDOO Lisewo Spotkanie szkoleniowe „Rośliny wieloletnie nie tylko ozdobne”

pod hasłem: Międzynarodowy Rok Zdrowia Roślin 2020”

Rolnicy, uczniowie, osoby zainteresowane 1.2
Październik 2020r. do ustalenia Dawne odmiany Doradcy i rolnicy 1.6

 

Skip to content