Close

Harmonogram ekspedycji terenowych zaplanowanych w 2020 roku w ramach zadania 1.2 Programu Wieloletniego

Ze względu na zachorowania na COVID-19 oraz wprowadzone od marca br. działania zapobiegawcze i profilaktycznie mające na celu zmniejszenie rozprzestrzeniania się koronawirusa wymienione poniżej spotkania mogą zostać odwołane lub mogą odbyć się w innych terminach.

Lp. Jednostka organizująca / uczestnicząca w ekspedycji Rejony zbioru Termin zbioru Gromadzone obiekty
1. Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych Południowa część Polski (okolice Chęciny) Lipiec 2020r. Gatunki dzikich pokrewnych roślin uprawnych oraz innych występujących w terenie (również wyjazd lustracyjny).
2. Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych Środkowa część Polski (okolice Chełmna) Lipiec/sierpień 2020r. Gatunki dzikich pokrewnych roślin uprawnych oraz innych występujących w terenie (również wyjazd lustracyjny).
3. Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Katedra Genetyki Hodowli i Biotechnologii Roślin
PAN Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie
Zachód Polski (okolice Zielona Góra/ Gorzów) Wrzesień 2020r. Zbiór obiektów roślin rolniczych i warzywnych oraz zrazów drzew owocowych.
4. Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Katedra Genetyki Hodowli i Biotechnologii Roślin
PAN Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie
Północny- wschód Polski (okolice Sokółka/ Dąbrowa Białostocka) Wrzesień/październik 2020r. Zbiór obiektów roślin rolniczych i warzywnych oraz zrazów drzew owocowych.
5. Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych – Ogród Botaniczny w Bydgoszczy województwo zachodniopomorskie (Pojezierze Drawskie, Równina Białogardzka, Wysoczyzna Łobeska) 27-31.07.2020r. Łąkowo-pastwiskowe: krwawnik kichawiec (Achillea ptarmica), krwiściąg lekarski (Sanguisorba officinalis),  przetacznik długolistny (Veronica longifolia), kozłek lekarski (Valeriana officinalis), bodziszek łąkowy (Geranium pratense), bodziszek błotny (G. palustre), driakiew gołębia (Scabiosa columbaria), mydlnica lekarska (Saponaria officinalis), szczaw nadmorski (Rumex maritimus).

Motylkowate drobnonasienne: Antyllis, Astragalus, Lotus, Medicago, MelilotusTrifolium.

Trawy i inne jednoliścienne: mietlica psia (Agrostis canina), mietlica rozłogowa (A. stolonifera), kłosówka wełnista (Holcus lanatus), kłosówka miękka (H. mollis), manna mielec (Glyceria maxima), izgrzyca przyziemna (Danthonia decumbens), bliźniczka psia trawka (Nardus stricta), kłosownica pierzasta (Brachypodium pinnatum), kłosownica leśna (B. sylvaticum).

6. Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych – Ogród Botaniczny w Bydgoszczy województwo pomorskie (Bory Tucholskie, Pojezierze Krajeńskie, Równina Charzykowska) 10-14.08.2020r. Łąkowo-pastwiskowe: selernica żyłkowana (Cnidium dubium), goździk pyszny (Dianthus superbus), jaskier wielki (Ranunculus lingua), oman łąkowy (Inula britannica), kosaciec syberyjski (Iris sibirica), pięciornik pagórkowy (Potentilla collina), mięta nadwodna (Mentha aquatica), bodziszek łąkowy (Geranium pratense), bodziszek błotny (G. palustre), rdest wężownik (Polygonum bistorta), krwawnik kichawiec (Achillea ptarmica), krwiściąg lekarski (Sanguisorba officinalis).

Motylkowate drobnonasienne: Antyllis, Astragalus, Lotus, Medicago, Melilotus i Trifolium.

Trawy i inne jednoliścienne: mietlica psia (Agrostis canina), mietlica rozłogowa (A. stolonifera), kłosówka wełnista (Holcus lanatus), kłosówka miękka (H. mollis), manna mielec (Glyceria maxima), izgrzyca przyziemna (Danthonia decumbens), bliźniczka psia trawka (Nardus stricta), kłosownica pierzasta (Brachypodium pinnatum), kłosownica leśna (B. sylvaticum).

7. Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu Północna Polska V-VI.2020r. Asarum europaeum
8. Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu Północna Polska VII-VIII.2020r. Asperula odorata
9. Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu W zależności od zebranych informacji VIII-IX.2020r. Helichrysum arenarium
10. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Katedra Roślin Warzywnych i Leczniczych
Południowo-wschodnia Polska III kwartał 2020r. Obiekty dziko rosnących roślin leczniczych, m.in. gatunki z rodzaju Thymus, Betonica, Filipendula Origanum vulgare subs. vulgare

 

Skip to content