Close

Szkolenie dla studentów kierunku „Biologia Roślin Uprawnych” Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 07.06.2019r. Pole Doświadczalne IGR PAN w Cerkwicy.

W dniu 7.06.2019  wzorem lat ubiegłych  kolekcję IGR PAN w Cerkwicy wizytowała grupa studentów (ok. 40 osób) Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunku „Biologia Roślin Uprawnych”. W ramach zajęć terenowych studentów, współpracownik kolekcji IGR PAN  Pani Maria Paczkowska w formie szkolenia i prezentacji przedstawiła ogólne aspekty roli bioróżnorodności  dla społeczeństw i zrównoważonego rolnictwa, a w sposób szczegółowy omówiono to zagadnienie na przykładzie konkretnych obiektów kolekcyjnych reprezentujących marginalne rośliny strączkowe. Wizytując kolejne poletka przedstawiono zróżnicowanie morfogenetyczne poszczególnych obiektów w ramach takich gatunków jak: lędźwian siewny, bobik, soczewica, wyka i ciecierzyca. Prezentowane obiekty reprezentowały różne pochodzenie geograficzne obejmujące kraje europejskie i innych kontynentów, co szczególnie interesowało studentów w aspekcie ich zróżnicowania morfologicznego. Aczkolwiek wizyta studentów była nieco za wczesna, gdyż nie wszystkie obiekty  rozpoczęły kwitnienie, to mimo wszystko wizytujący w porównaniu z wyraźnie zbyt wczesnym przyjazdem w roku ubiegłym mieli możliwość  obserwacji zróżnicowanej barwy i budowy kwiatów u poszczególnych gatunków i obiektów z różnych krajów świata. Podobnie jak w roku ubiegłym w prezentacji przedstawiono między innymi stare odmiany krajowe, reprezentowane między innymi przez lędźwian siewny i soczewicę nawiązując do istotnej roli ich zachowania dla kolejnych pokoleń. Zapoznano również studentów z rolą banków genów, ich krajową strukturą, z wiodącą rolą Krajowego Centrum Roślinnych Zasobów Genowych (KCRZG), a w licznych pytaniach i dyskusji szczegółowo omówiono sposób pozyskiwania obiektów, ich waloryzacje na podstawie adekwatnych deskryptorów, przygotowanie danych paszportowych oraz sposoby i metody przechowywania w aktywnych kolekcjach i długoterminowym przechowywaniu w KCRZG IHAR PIB w Radzikowie. Dla większości studentów był to pierwszy kontakt z materiałami kolekcyjnymi prezentowanymi w warunkach polowych, a w szczególności z tak marginalnymi w kraju gatunkami jak rośliny lędźwianu siewnego, soczewicy i ciecierzycy. Opiekun naukowy studentów podsumowując wizytę wyraził nadzieję na zgodę na przyjęcie kolejnej grupy studentów w roku przyszłym. Istotnym jest to aby termin wizyty (szkolenia) nie był późniejszy niż w roku ubiegłym, a najlepiej w terminie początku drugiej dekady czerwca. Termin ten  umożliwi prezentacje szerszego spektrum zmienności cech botanicznych i morfologicznych u roślin w bardziej zaawansowanym stadium wzrostu i rozwoju, a przede wszystkim zaobserwować kwitnienie zdecydowanie większej liczby obiektów kolekcyjnych w warunkach polowych.

Skip to content