Close

Konferencja z okazji 58. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego

W ramach realizacji zadania 1.2 pracownicy Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu przedstawili plakat na 58. Zjeździe Polskiego Towarzystwa Botanicznego w Krakowie.

W dniach 1-7 lipca 2019 r. w Krakowie odbyła się konferencja z okazji 58. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Tegoroczna konferencja, zorganizowana pod hasłem „Botanika bez granic”, zgromadziła grono specjalistów nauk botanicznych – badaczy z uczelni wyższych, najważniejszych ośrodków naukowo-badawczych, organizacji pozarządowych i innych instytucji związanych z botaniką i ochroną przyrody. W Zjeździe wzięło udział 450 osób, wygłoszono 200 referatów i przedstawiono 240 plakatów podsumowujących wyniki badań. Tematyka konferencji obejmowała wiele dziedzin nauk botanicznych, podzielonych na 14 sekcji problemowych.

W sekcji Taksonomii Roślin Naczyniowych zaprezentowano poster: A. Forycka, M. Morozowska, S. Kitkowska, W. Buchwald „Zmienność morfologiczna owoców Angelica archangelica L.” Przedstawiono tu wyniki prac dotyczących oceny i charakterystyki badanego gatunku Angelica archangelica z prowadzonej kolekcji chronionych i rzadkich roślin leczniczych.

Abstrakty wystąpień i prezentacji posterowych dostępne pod adresem: https://58zjazdptb.botany.pl/zjazd-info/Streszczenia_Referaty.pdf

W dniu 15.05.2019 przeprowadzono szkolenie na temat znaczenia roślinnych zasobów genowych: „Dziko rosnące i uprawiane rośliny zielarskie ze szczególnym uwzględnieniem gatunków rzadkich i chronionych” dla studentów Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (15 osób).

 

Skip to content