Close

zestawienie działań upowszechnieniowych zrealizowanych w 2019 roku w ramach usługi badawczej „Prowadzenie regeneracji zasobów genowych traw” przez ZDOO w Lisewie.

Działania upowszechnieniowe usługi badawczej pod nazwą: „Prowadzenie regeneracji zasobów genowych traw”, realizowanej ze środków Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach PW zad. 1.2. w 2019 roku.

Targi w Łodzi oraz Poznaniu w dniach 15.02.2019 r.; 22.02.2019 r.

W Łodzi oraz Poznaniu rokrocznie odbywają się wydarzenia skupiające między innymi firmy hodowlane, nasienne, nawozowe. Podczas XVIII Międzynarodowych Targów Ferma Bydła  oraz targów Gardenia które odbyły się odpowiednio 15.02.2019 r. oraz 22.02.2019 r. dr inż. Marcin Pelc (COBORU, ZDOO w Lisewie) przeprowadził z wystawcami szereg rozmów, dyskusji poruszających zagadnienia sytuacji nasiennictwa w Polsce, składów mieszanek pastewnych, gazonowych, zmieniających się warunków klimatycznych w kraju. Tematyka prowadzenia regeneracji zasobów genowych traw stała się doskonałym uzupełnieniem problematyki jakości materiału siewnego, dostępności puli genowej ekotypów możliwych do wykorzystania w pracach hodowlanych. Zakres zadań realizowanych przez COBORU ZDOO w Lisewie poszerzył problematykę poruszaną podczas prowadzonych rozmów, działań upowszechnieniowych.

Konferencje

Konferencja metodyczna COBORU w Szymbarku w dniach 04-06.03.2019 r.

W dniach 04-06.03 2019 roku w Szymbarku odbyła się Regionalna Konferencja Metodyczna COBORU. Uczestnicy mogli zapoznać się z udostępnioną broszurą informacyjną „Regeneracja Zasobów Genowych Traw” gatunków objętych zadaniem 1.2 w ramach Programu Wieloletniego MRiRW i IHAR-PIB. Treść broszury cieszyła się znacznym zainteresowaniem uczestników konferencji.

Konferencja w Swarożynie 10.10.2019

W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. S. Staszica w Swarożynie odbyła się V Konferencja Ekologiczna „Dni Trawnika i Ekologii Terenów Zieleni” wraz z towarzyszącym I Ogólnopolskim Konkursem Kulinarnym dla szkół resortowych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Gołębie na talerzu”. Współorganizatorem konferencji była Fundacja Ochrony Zasobów Środowiska „VIRIDI”. Aktywny udział w konferencji wzięli:

  • dr inż. Włodzimierz Majtkowski, kierownik Ogrodu Botanicznego IHAR – PIB w Bydgoszczy wygłaszając referat pt. „Przydatność wybranych gatunków roślin do rekultywacji terenów zdegradowanych – fitoremediacja”,
  • dr inż. Marcin Pelc, z Fundacji Ochrony Zasobów Środowiska „VIRIDI” w Rywałdzie, prezentując referat pt. „Zadarnienie, użytki zielone jako istotny element poprawy jakości powietrza”,
  • dr inż. Kamil Prokopiuk, IHAR – PIB w Radzikowie, prezentując temat „Inhibitor wzrostu a spowolnienie tempa odrastania podstawowych gatunków traw”
  • mgr inż. Mariusz Anioła z Okręgowej Stacji Chemiczno- Rolniczej w Gdańsku, który wygłosił referat pt. „Krytyczne fazy rozwojowe zbóż a tolerancja na suszę”.

Honorowy Patronat Przedsięwzięcia objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Jan Krzysztof Ardanowski. Bogata dokumentacja fotograficzna została zamieszczona na stronie internetowej ZSCKR w Swarożynie, link:

https://www.facebook.com/zsckr.s/photos/a.1935694776670354/2399224403650720/?type=3&theater

Kolekcje roślinne Ogrodu Botanicznego IHAR w Bydgoszczy są gromadzone i utrzymywane ze środków Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (w ramach realizacji Programu Wieloletniego, zad. 1.2).

Dr inż. Marcin Pelc jest wykonawcą usługi badawczej pod nazwą: „Prowadzenie regeneracji zasobów genowych traw”, realizowanej ze środków Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach PW zad. 1.2.

Dni Pola i Roślin Ozdobnych, Spotkania szkoleniowe

W dniach 05.04.2019 r. oraz 18.09.2019 r. odbyły się Dni Pola i Roślin Ozdobnych oraz Spotkanie szkoleniowe dla rolników indywidualnych z powiatu Nakielskiego. Gośćmi Dni Pola byli między innymi rolnicy indywidualni z Finlandii, którzy z ogromnym zainteresowaniem wysłuchali referatu p.t. „Zadania realizowane przez ZDOO w Lisewie, Prowadzenie Regeneracji Zasobów Genowych Traw” gatunków objętych zadaniem 1.2 w ramach Programu Wieloletniego MRiRW i IHAR-PIB; Zadania realizowane przez COBORU ZDOO w Lisewie w aspekcie praktycznym. Sprzyjające warunki pogodowe podczas Dni Pola i Roślin Ozdobnych istotnie ubogaciły wydarzenie pięknie zazielenionymi polami. Zaprezentowane poletka doświadczalne, sadzonki ekotypów traw cieszyły się ogromnym zainteresowaniem uczestników.

Zorganizowane w dniu 18.09.2019 roku Spotkanie Szkoleniowe dla rolników indywidualnych z Powiatu Nakielskiego doskonale wpisało się w termin prac omłotu, suszenia                                i doczyszczania zebranych nasion traw ekotypów. Rolnicy bezpośrednio zobaczyli i ocenili stopień trudności w pozyskaniu materiału nasiennego z  kwiatostanów ekotypów zebranych w 2019 roku. Uczestnicy mogli również zapoznać się z zadaniami realizowanymi przez COBORU ZDOO w Lisewie.

Skip to content