Close

Zasoby roślinne bazą edukacji przyrodniczej w Ogrodzie Botanicznym IHAR w Bydgoszczy

W ciągu ostatnich 2 miesięcy w Ogrodzie Botanicznym IHAR w Bydgoszczy odbyło się 7 zajęć edukacyjnych, w których wzięły udział 133 osoby (tabela). Tematyka zajęć związana była z kolekcjami roślinnymi zgromadzonymi na terenie Ogrodu w ramach Programu Wieloletniego 2015-2020, zad. 1.2 „Gromadzenie i zachowanie w kolekcjach polowych, in vitro i kriokonserwacja charakterystyka, ocena, dokumentacja i udostępnianie zasobów genetycznych i informacji w zakresie roślin rolniczych oraz innych roślin użytkowych, spokrewnionych dzikich gatunków i roślin towarzyszących”. Zajęcia stanowiły uzupełnienie programów nauczania na różnym poziomie edukacji.

Lp. Nazwa uczelni/ wydziału/
katedry/szkoły/instytucji
Liczba osób Zakres merytoryczny prowadzonych zajęć Termin zajęć
1 Liceum Ogólnokształcące z Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. Jana Długosza we Włocławku, współorganizator – Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Ekologicznej LPKiW w Bydgoszczy 26 Kolekcje roślinne Ogrodu Botanicznego KCRZG w Bydgoszczy. 26.09.2019
2 Technikum w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach, Zduńska Wola, woj. łódzkie 46 Rośliny do celów energetycznych. 27.09.2019
3 Centrum Kształcenia Ustawicznego, Plac Św. Katarzyny 8; 87-100 Toruń 5 Zajęcia realizujące treści praktyczne przedmiotów: Podstawy architektury krajobrazu; Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu; Projektowanie roślinnych obiektów architektury krajobrazu ; dla słuchaczy II semestru Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego – Projektowanie, urządzanie ipielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu, w ramach kwalifikacji RL. 21. 28.09.2019
4 International School of Bydgoszcz, Niepubliczna Szkoła Podstawowa 24 Prezentacja kolekcji roślinnych, w szczególności Narodowej Kolekcji Traw oraz praktyczne zilustrowanie lekcji biologii nt. The Kingdom of Plants. 9.10.2019
5 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bydgoszczy 14 Polowe i szklarniowe kolekcje roślinne zgromadzone w Ogrodzie Botanicznym KCRZG w Bydgoszczy, zajęcia edukacyjne dla uczniów kl. I Technikum Ogrodniczego. 24.10.2019
6 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Rolnictwa i Biotechnologii, Katedra Biologii i Ochrony Roślin, Pracownia Botaniki, Ekologii i Architektury Krajobrazu 13 Polowe i szklarniowe kolekcje roślinne zgromadzone w Ogrodzie Botanicznym KCRZG w Bydgoszczy, zajęcia edukacyjne dla studentów I roku kierunku Zielarstwo i Fitoterapia, w ramach przedmiotu „Ekologia i ochrona środowiska” 25.10.2019
7 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Nauk Przyrodniczych, Katedra Biologii Środowiska 5 Kolekcja roślin energetycznych w Ogrodzie Botanicznym KCRZG w Bydgoszczy, zajęcia edukacyjne dla studentów III roku Biologii, odbywających kurs: ochrona środowiska. 30.10.2019

Skip to content