Close

PROMOCJA BANKU GENÓW ROŚLIN IN VITRO ZIEMNIAKA W BONINIE W RAMACH ZADANIA 1.2.

W dn. 23-25.08.2019 roku w Nidzicy odbyły się  XXVI Krajowe Dni Ziemniaka. Głównym organizatorem był IHAR PIB w Radzikowie, Oddział w Boninie. Była to impreza otwarta dla rolników, działkowców oraz miłośników ziemniaka,  podczas której  w ramach zadania 1.2. Programu Wieloletniego „Gromadzenie, zachowanie in vitro, charakterystyka, ocena, dokumentacja oraz udostępnianie zasobów genetycznych ziemniaka tetraploidalnego” prezentowano materiały związane z bankiem genów in vitro: bulwy starych odmian np. Early Rose, Pierwiosnek, Barbara, Marius, bulwy odmian o fioletowej, różowej skórce i miąższu, np. Vitelotte, Blue Belle, Violetfleishige oraz rośliny in vitro. Zainteresowanym uczestnikom przekazywano informacje na temat zasobów genowych ziemniaka, zapoznano ich z pracami prowadzonymi w banku m.in. z cyklem uwalniania genotypów ziemniaka od chorób wirusowych (termoterapia, izolowanie merystemów, kontrola zdrowotności) oraz mikrorozmnażaniem – produkcja roślin in vitro oraz minibulw, a także oferowano ulotki dot. banku genów, typów kulinarnych ziemniaka i jego wykorzystaniu w gastronomii.

W ramach zadania 1.2. PW „Gromadzenie, zachowanie w kolekcji polowej, charakterystyka i ocena, dokumentacja oraz udostępnianie zasobów genetycznych ziemniaka tetraploidalnego” prezentowana była kolekcja 80 odmian polskich i zagranicznych ziemniaka tetraploidalnego.

Przeprowadzona też konkurs kulinarny na najsmaczniejszą odmianę ziemniaka, który zwyciężyła odmiana Baltic Rose.

Skip to content