Close

Popularyzacja ochrony zasobów genowych roślin użytkowych na przykładzie kolekcji chmielu i tytoniu utrzymywanych w IUNG-PIB w Puławach

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach jest nie tylko ważnym ośrodkiem badań rolniczych, ale również miejscem działań edukacyjnych dla studentów wyższych uczelni, młodzieży i dzieci. Uczestnicy zajęć edukacyjnych mają możliwość zapoznania się z aktualnymi pracami badawczymi, obejrzenia laboratoriów, szklarni i pól doświadczalnych. Zajęcia te mają zwykle charakter warsztatów z częścią praktyczną obejmującą samodzielne wykonanie prostych prac laboratoryjnych, czy obserwacji mikroskopowych. W ramach zajęć edukacyjnych uwzględniona jest również tematyka ochrony zasobów genowych roślin użytkowych na przykładzie kolekcji rodzajów Nicotiana i Humulus utrzymywanych w IUNG-PIB. Prezentowana jest różnorodność zgromadzonych obiektów kolekcyjnych oraz możliwości ich wykorzystania w pracach hodowlanych i badaniach.

Lp. Termin zajęć Tematyka zajęć Nazwa uczelni/szkoły Liczba uczestników
1 15.04.2019 Różnorodność morfologiczna w kolekcji chmielu i tytoniu Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa EDUterapeutica, Puławy 22
2 22.05.2019 Ochrona zasobów genowych roślin użytkowych na przykładzie kolekcji rodzajów Humulus i Nicotiana utrzymywanych w IUNG-PIB w Puławach Szkoła główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa 70
3 30.05.2019 Zasoby genowe rodzajów Humulus i Nicotiana jako źródło zmienności wykorzystywane w hodowli chmielu i tytoniu Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Siedlce 25
4 4.10.2019 Charakterystyka zasobów genowych rodzajów Humulus i Nicotiana I LO im. Ks. J. Czartoryskiego, Puławy 24
5 30.10.2019 Kolekcje chmielu i tytoniu – utrzymywanie i wykorzystanie w badaniach Wyższa Szkoła Zawodowa, Biała Podlaska 10

 

Skip to content