Close

Konferencja w Swarożynie 10.10.2019

W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. S. Staszica w Swarożynie odbyła się V Konferencja Ekologiczna „Dni Trawnika i Ekologii Terenów Zieleni” wraz z towarzyszącym I Ogólnopolskim Konkursem Kulinarnym dla szkół resortowych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Gołębie na talerzu”. Współorganizatorem konferencji była Fundacja Ochrony Zasobów Środowiska „VIRIDI”. Aktywny udział w konferencji wzięli:

  • dr inż. Włodzimierz Majtkowski, kierownik Ogrodu Botanicznego IHAR – PIB w Bydgoszczy wygłaszając referat pt. „Przydatność wybranych gatunków roślin do rekultywacji terenów zdegradowanych – fitoremediacja”,
  • dr inż. Marcin Pelc, z Fundacji Ochrony Zasobów Środowiska „VIRIDI” w Rywałdzie, prezentując referat pt. „Zadarnienie, użytki zielone jako istotny element poprawy jakości powietrza”,
  • dr inż. Kamil Prokopiuk, IHAR – PIB w Radzikowie, prezentując temat „Inhibitor wzrostu a spowolnienie tempa odrastania podstawowych gatunków traw”
  • mgr inż. Mariusz Anioła z Okręgowej Stacji Chemiczno- Rolniczej w Gdańsku, który wygłosił referat pt. „Krytyczne fazy rozwojowe zbóż a tolerancja na suszę”.

Honorowy Patronat Przedsięwzięcia objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Jan Krzysztof Ardanowski. Bogata dokumentacja fotograficzna została zamieszczona na stronie internetowej ZSCKR w Swarożynie, link:

https://www.facebook.com/zsckr.s/photos/a.1935694776670354/2399224403650720/?type=3&theater

Kolekcje roślinne Ogrodu Botanicznego IHAR w Bydgoszczy są gromadzone i utrzymywane ze środków Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (w ramach realizacji Programu Wieloletniego, zad. 1.2).

Dr inż. Marcin Pelc jest wykonawcą usługi badawczej pod nazwą: „Prowadzenie regeneracji zasobów genowych traw”, realizowanej ze środków Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach PW zad. 1.2.

Skip to content