Close

Dni Młodego Naukowca 2019

W dniach 7-8 listopada 2019 roku na terenie Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin PIB w  Radzikowie odbyła się konferencja Dni Młodego Naukowca 2019. Organizatorami byli: Dyrektor IHAR-PIB prof. dr hab. inż. Henryk Bujak, zastępca Dyrektora ds. Naukowych dr hab. inż. Magdalena Szechyńska-Hebda oraz Rada ds. Młodych Naukowców IHAR-PIB.

Celem spotkania młodych pracowników naukowych były prezentacje osiągnięć, wymiana doświadczeń oraz nawiązywanie współpracy.

Podczas konferencji zostały wygłoszone prezentacje zaproszonych gości oraz referaty uczestników. W pierwszym dniu odbyła się również sesja plakatowa, wystawione zostały 34 postery zarówno instytucji naukowych jak i spółek hodowlanych.

Podczas konferencji w ramach zadania 1.2 prezentowane były dwa postery:

  1. Przydatność dla hodowli miejscowych populacji owsa siewnego o wysokim zróżnicowaniu cech fenotypowych, G. Kloc, D.F. Dostatny
  2. Materiały kolekcyjne owsa w Krajowym Centrum Roślinnych Zasobów Genowych, D. Dziubińska, W. Podyma”
Skip to content