Close

Prezentacja kolekcji rodzaju Nicotiana

W ramach działań służących podnoszeniu świadomości społeczeństwa w zakresie znaczenia roślinnych zasobów genowych w roku 2019 w IUNG-PIB w Puławach zorganizowano warsztaty, w których uczestniczyło 50  uczniów z I LO im. Wacława Nałkowskiego w Wołominie.  Na spotkaniu zaprezentowano wykład „Kolekcja rodzaju Nicotiana”. Przedstawiono w nim krótką charakterystykę rodzaju Nicotiana,  naturalne miejsca występowania dzikich gatunków tytoniu, a także wskazano przodków tytoniu uprawnego (Nicotiana tabacum ) i machorki (Nicotiana rustica).

Szczególną uwagę zwrócono na udział w pracach hodowlanych dzikich gatunków z rodzaju Nicotiana, takich jak: Nicotiana glauca, Nicotiana africana i Nicotiana alata, ze względu na posiadanie przez nich  genów odporności na choroby grzybowe i wirusowe. Bardzo ważny aspekt wykorzystania dzikich gatunków to również cytoplazmatyczna męska sterylność, która wspiera proces uzyskiwania form mieszańcowych oraz pozwala chronić prawa autorskie hodowcy.

Wykład obejmował również informacje dotyczące regeneracji obiektów kolekcyjnych, sposobów charakterystyki oraz metod  uzyskiwania nasion w warunkach polowych i szklarniowych.

Duży nacisk położono na znaczenie ochrony zasobów genowych oraz przedstawiono bazę EGISET stworzoną przez Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych w Radzikowie.

Skip to content