Close

Metody przechowywania obiektów kolekcyjnych ziemniaka diploidalnego w IHAR, ONB Młochów

Celem prowadzenia kolekcji ziemniaka diploidalnego jest zabezpieczenie bogatej bioróżnorodności, w postaci wyróżniających się klonów ziemniaka, gromadzonych przez 40 lat. Podstawowym zadaniem jest zabezpieczenie obiektów kolekcji w dobrym stanie, w czystości zdrowotnej i genetycznej, metodami umożliwiającymi długotrwałe utrzymanie danej formy oraz szybkie pozyskanie wybranego klonu do badań. Istnieje, więc potrzeba zastosowania różnych technik przechowywania obiektów w banku genów. W kolekcji ziemniaka diploidalnego stosowane są następujące metody: rozmnożenia w polu i szklarni, kultury in vitro oraz kriokonserwacja.

Obecnie w kolekcji polowej znajdują się 192 obiekty. W tej grupie dominują klony wyselekcjonowane w ONB Młochów. W kolekcji szklarniowej są 23 klony dzikich, diploidalnych gatunków ziemniaka, które nie nadają się do prowadzenia w polu. W kulturach in vitro są rozmnażane rośliny najcenniejszych 196 klonów. W ciekłym azocie zamrożone są merystemy i pyłek 96 wybitnych klonów.

Każda metoda zabezpieczenia materiału kolekcyjnego ma wady i zalety. Kolekcja polowo-szklarniowa umożliwia szybkie pozyskanie i wykorzystanie wybranych klonów. Jednak klony narażone są na porażenie patogenami oraz wymagana jest duża powierzchnia do rozmnożeń i przechowywania materiału. W kolekcji in vitro klony są wolne od patogenów oraz są stale dostępne. Tego typu kolekcja umożliwia wymianę materiałów z innymi placówkami. Do jej wad można zaliczyć praco- i czasochłonność oraz możliwość wystąpienia zmienności somaklonalnej. Kriokonserwacja to metoda szybka i prosta, pozwalająca na długotrwałe przechowywanie dużej ilości roślinnego materiału na niewielkiej powierzchni. Jednak regeneracja roślin z merystemów jest trudna i średnio wynosi 40% rozmrożonych merystemów. Zamrożony pyłek stanowi jedynie połowiczne zabezpieczenie genotypu, ale może być wykorzystywany z sukcesem w programach krzyżowań.

Kolekcja polowo-szklarniowa Kolekcja polowo-szklarniowa

Kolekcja polowo-szklarniowa

Kultury in vitro (u góry) i kriokonserwacja

Skip to content