Close

Seminarium skandynawsko-polskie w IHAR-PIB

W dniu 09.10.2019r. w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB w Radzikowie odbyło się seminarium skandynawsko-polskie zorganizowane przez Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych (KCRZG). W trakcie spotkania podpisano umowę o złożeniu depozytu nasion polskich zasobów genowych w Globalnym Banku Nasion (Svalbard Global Seed Vault) na Spitsbergenie. Sygnatariuszami umowy byli dr Lise Lykke Steffensen Dyrektor NordGen – Nordic Genetic Resource Center i prof. dr hab. Henryk Bujak Dyrektor Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB.

Globalny Bank Nasion jest określany jako współczesna Arka Noego. Misją Svalbard Global Seed Vault jest zabezpieczenie roślin uprawnych przed przypadkową utratą różnorodności biologicznej. W Globalnym Banku Nasion przechowywane są „duplikaty bezpieczeństwa”. Jak dotąd, ponad 1 milion próbek nasion zdeponowano w przechowalni nasion, w wiecznej zmarzlinie. Pierwszy polski depozyt to historyczne polskie odmiany roślin uprawnych. Materiały te są szczególnie cenne gdyż reprezentują naszą wiedzę tradycyjną i stanowią nasze dziedzictwo narodowe. Utworzenie depozytu roślinnych zasobów genowych w Globalnym Banku Nasion gwarantuje Nam, że nasiona te przetrwają nawet gdy Nasza kolekcja ulegnie zniszczeniu wskutek nieprzewidzianych wypadków.

Podczas uroczystego podpisania umowy złożenia depozytu nasion polskich zasobów genowych przygotowany został materiał dla Telewizji Polskiej S. A. Redakcja Rolna: Agrobiznes. Relacja dostępna jest pod linkiem: http://www.tvp.pl/informacje-rolnicze/agrobiznes/wideo/10102019-1215/44468931

 

Skip to content