Close

Zebranie przedsiewne pszenicy i pszenżyta ozimego w 2019 roku w Choryni.

Dr Tadeusz Śmiałowski
Wyniki  prac w zadaniu 2.9. PW IHAR-PIB
Zakład Nasiennictwa i Nasionoznawstwa Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin,
Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie

W dniu 28 sierpnia w stacji hodowlanej w Choryni należącej do Hodowli Roślin DANKO odbyło się zebranie przedsiewne, którego celem było omówienie bieżących spraw związanych z prowadzeniem wspólnych polowych doświadczeń hodowlanych, atestacji i badań laboratoryjnych pszenicy ozimej i pszenżyta ozimego.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 5 spółek hodowlanych i 2 instytutów naukowych.

W trakcie narady przyjęto ustalenia dotyczące siewów 2019: obejmowały one 

lokalizację doświadczeń wstępnych dla pszenicy ozimej (10 miejscowości) i pszenżyta ozimego (8 miejscowości).

Dla pszenicy ozimej spółki hodowlane zgłosiły 174 rody, które wraz z odmianami wzorcowymi utworzyły listę 183 obiektów do badań. Taka ilość obiektów spowodował podział doświadczenia na 3 serie.

Dla pszenżyta ozimego zgłoszono 53 rody oraz 3 odmiany wzorcowe. Doświadczenie będzie w jednej serii.

Przyjęto organizację doświadczenia; metodę, liczbę powtórzeń, liczbę obiektów, poziomy agrotechniki..

Doświadczenia zostaną założone w 3 powtórzeniach wg metody niekompletnych bloków. Dyskutowano sposób prowadzenia doświadczeń pod względem poziomów agrotechnicznych, zdecydowano się kontynuować doświadczenia w układzie ubiegłorocznym ze względu na większą precyzję doświadczeń oraz możliwość wyciągnięcia wniosków o tego rodzaju podziale doświadczeń na podstawie co najmniej dwóch sezonów wegetacyjnych. Dla pszenicy w odróżnieniu od roku ubiegłego w miejscowościach z doświadczeniami na poziomie A2 zostaną założone mikro-poletka celem oceny chorób w trakcie przyszłego sezonu. Rodzaj i wielkość mikro-poletek zależny od metodyki sosowanej w danych stacjach hodowli.

Układ poziomów agrotechnicznych w poszczególnych miejscowościach dla pszenicy :

  • Poziom A1 – Dębina, Radzików, Strzelce, Nagradowice, Polanowice
  • Poziom A2 – Kobierzyce, Kończewice, Krzemlin, Modzurów, Smolice.

Układ poziomów agrotechnicznych w poszczególnych miejscowościach dla pszenżyta :

  • Poziom A1: Borowo, Małyszyn, Radzików, Laski,
  • Poziom A2: Choryń, Dębina, Strzelce, Szelejewo.

Przyjęto też dodatkowe ustalenia dotyczące wykonania obserwacji polowych i analiz laboratoryjnych. Ustalono, że wszystkie obserwacje chorób i wylegania będą wykonywane na poziomach A1, na poziomie A2 jeśli się pojawią. Badania dodatkowe wykonywane będą w specjalistycznych warunkach polowych i laboratoryjnych w IHAR, IGR i na Politechnice Rzeszowskiej i dotyczyć będą laboratoryjnej atestacji chorób, analiz biochemicznych, selekcji genomowej.

Radzików; 2019-09-23.

Tadeusz Śmiałowski

Zrealizowano w ramach zadania 2.9. „Analiza, weryfikacja i optymalizacja metodyk oceny jakościowej materiałów roślinnych” PW IHAR-PIB.

Podzadanie 1. „Wyodrębnienie źródeł genetycznych o wysokiej plenności i wartości rolniczej jako materiałów wyjściowych do hodowli nowych odmian pszenicy, pszenżyta, żyta, jęczmienia i owsa”.

Skip to content