Close

16 Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Globalne Problemy Rolnictwa I Gospodarki Żywnościowej”

W dniach 27 i 28 czerwca 2019r. w Warszawie i Rogowie odbyła się 16 Międzynarodowa Konferencja Naukowa  „Globalne Problemy Rolnictwa I Gospodarki Żywnościowej”. Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych (KCRZG – IHAR – PIB), reprezentowały dwie osoby.

Sesja, w której uczestniczyli przedstawiciele KCRZG, poruszała tematy związane  z rolnictwem zarówno polskim, jak i Unii Europejskiej. Prezentowane były również tematy związane z rolnictwem ekologicznym oraz z Programami Rolnośrodowiskowymi. Denise Dostatny wygłosiła referat pt.: „Obecne użytkowanie dawnych gatunków zbóż”. Poruszane na sesji tematy wywoływały ożywione dyskusje.

Skip to content