Close

Zasoby roślinne bazą edukacji przyrodniczej w Ogrodzie Botanicznym IHAR w Bydgoszczy

W ciągu ostatnich 2 miesięcy w Ogrodzie Botanicznym IHAR w Bydgoszczy odbyły się 4 zajęcia edukacyjne, w których wzięło udział 69 osób (tabela). Tematyka zajęć związana była z kolekcjami roślinnymi zgromadzonymi na terenie Ogrodu w ramach Programu Wieloletniego 2015-2010. Zajęcia stanowiły uzupełnienie programów nauczania na różnym poziomie edukacji.

L.p.Nazwa uczelni/ wydziału/ katedry/ szkoły/ instytucjiLiczba osóbZakres merytoryczny prowadzonych zajęćTermin zajęć
1 Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy12„Kolekcje Ogrodu Botanicznego IHAR w Bydgoszczy bazą edukacyjną do nauczania biologii”; zajęcia terenowe dla uczestników studiów podyplomowych „Nauczanie biologii i przyrody w szkole podstawowej i ponadpodstawowej – przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu”. 18.05.2019
2Klub Turystów Pieszych „Wędrownik” przy Regionalnym Oddziale PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy9Kolekcje roślinne formą ochrony roślinnych zasobów genowych w Ogrodzie Botanicznym IHAR w Bydgoszczy. 19.05.201919.05.2019
3XVII Liceum Ogólnokształcące im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Warszawie, współorganizator – Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Ekologicznej LPKiW w Bydgoszczy32Zajęcia edukacyjne nt. „Kolekcje traw w Ogrodzie Botanicznym IHAR w Bydgoszczy” dla młodzieży klasy II o profilu biologiczno-chemicznym.31.05.2019
44 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Rolnictwa i Biotechnologii, Katedra Agronomii, Pracownia Produkcji Roślinnej i Doświadczalnictwa 16 Zajęcia edukacyjne nt. „Narodowa Kolekcja Traw” dla studentów II roku Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii, kierunek: Architektura krajobrazu, przedmiot: Trawniki i trawy ozdobne. 17.06.201916Zajęcia edukacyjne nt. „Narodowa Kolekcja Traw” dla studentów II roku Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii, kierunek: Architektura krajobrazu, przedmiot: Trawniki i trawy ozdobne. 17.06.201917.06.2019
Skip to content