Close

Szkolenie w SHR Palikije

27 czerwca  2019 roku o godzinie 1000 w SHR Palikije (należącej do Małopolskiej Hodowli Roślin w Krakowie)  odbyło się szkolenie organizowane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie.

W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele z wszystkich Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Polsce.

Celem szkolenia było zapoznanie się z uprawą , hodowlą  i odmianami gryki oraz oceną polową plantacji nasiennych gryki

 Tematami  szkolenia były:

  1. Agrotechnika i nasiennictwo gryki – Prof. A. Klikocka
  2.  Odmianoznawstwo  gryki – mgr Sz. Suchecki.

Prezentacja   Szymona Sucheckiego z SHR  Palikije dotyczyła omówienia charakterystyki odmian gryki  wyhodowanych w Małopolskiej Hodowli Roślin i będących w  Rejestrze Odmian.

Omówiono odmiany Kora i Panda zarejestrowane w 2017 roku oraz dwie nowe odmiany MHR Smuga i MHR Korona przyjęte do rejestru w 2019 roku.

Odmiana MHR Smuga jest trochę wcześniejsza od odmiany Kora ma ciemniejsze nasiona i jest bardziej odporna na osypywanie nasion.

Odmiana MHR Korona jest trochę późniejsza od odmiany Kora, nasiona mają większą masę 1000 nasion i są odporniejsze na osypywanie  oraz łatwiej się obłuszczają.

 Zapoznano uczestników szkolenia z wszystkimi odmianami gryki na plantacjach reprodukcyjnych w SHR Palikije.

Prowadzona jest  od roku 2017 ocena polowa plantacji gryki przez Inspekcję Nasienną a do sprzedaży jest  dostępny kwalifikowany materiał siewny.

Zwrócono uwagę na duże znaczenie stosowania kwalifikowanego materiału siewnego – wolnego od nasion tatarki, która zmniejsza plonowanie gryki i pogarsza jakość kaszy gryczanej.

Poinformowano  o możliwości dofinansowania do uprawy gryki w ramach PROW na lata 2014-2020

Dopłata do gryki ujęta jest w ramach działania – Rolnictwo zrównoważone ,

pakiet 6 : Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie.

W wystąpieniu omówiono i zaprezentowano w polu  prowadzoną kolekcję gryki dla Krajowego Centrum Roślinnych Zasobów Genowych IHAR – PIB w Radzikowie oraz wykorzystanie zróżnicowanych materiałów kolekcyjnych w pracach hodowlanych.

Na bazie najlepszych materiałów z kolekcji przeprowadzono wiele krzyżówek i otrzymano wysoko plonujące formy bardziej przystosowane do obecnych warunków klimatycznych (mniejsza ilość opadów i wyższe temperatury), z których zarejestrowano w 2019 roku  dwie  odmiany- MHR Smuga i MHR Korona.                                                                                 

W przyszłości mogą one być wykorzystane w polskim rolnictwie i przyczynią się do wzrostu plonowania i większej opłacalności uprawy gryki.

W szkoleniu udział wzięło 45 osób.

Skip to content