Close

Promocja banku genów ziemniaka w Boninie I półrocze 2019

Bank Genów Ziemniaka in vitro cieszy się dużym zainteresowaniem wśród uczniów i  rolników, w I półroczu 2019 roku  zgromadzone w nim zasoby genowe udostępniono kilku grupom odwiedzających:

  1. 02.2019r. – uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Boninie (15 osób), którym przedstawiono zagadnienia związane z biotechnologią roślin: zjawisko totipotencji, kultura tkanek i komórek, kultury merystemów i kalusa, mikrorozmnażanie ziemniaka. Zaprezentowano także obiekty ziemniaka zgromadzone w formie roślin in vitro w Banku Genów.
  2. 02.2019r. – uczniowie Zespołu Szkół nr 1 M. Kopernika w Koszalinie (20 osób), kierunek gastronomia, którym przedstawiono zasoby Banku Genów ziemniaka, zapoznano ich z pracami prowadzonymi w banku m.in. z cyklem uwalniania genotypów ziemniaka od chorób wirusowych (termoterapia, izolowanie merystemów, kontrola zdrowotności) oraz mikrorozmnażaniem – produkcja roślin in vitro oraz minibulw. Ważnym punktem spotkania była dyskusja na temat odmian ziemniaka, jego typach kulinarnych i wykorzystaniu w gastronomii.

  1. 02.2019r. – uczestnicy szkolenia dla akredytowanych kwalifikatorów ziemniaka (15 osób), którym przedstawiono wykład nt. „ Mikrorozmnażanie oraz charakterystyka odmian ziemniaka (biologiczne cechy, urzędowy opis i rozpoznawanie odmian)” oraz zaprezentowano zasoby Banku Genów ziemniaka zarówno kolekcję in vitro jak i odmiany po identyfikacji polowej w formie bulw.

  1. 06.2019r. – uczestnicy szkolenia dla pracowników PIORiN (10 osób), którym przedstawiono 2 wykłady: „Mikrorozmnażanie, znaczenie banku genów ziemniaka in vitro w nasiennictwie oraz korzyści dla bioróżnorodności” i „ Rozpoznawanie odmian ziemniaka w okresie wegetacji (kiełki, kwiaty, pokrój rośliny), urzędowy opis odmian”, a także zaprezentowano zasoby Banku Genów ziemniaka.
Skip to content