Close

wizyta studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi kierunku Biotechnologia Medyczna.

W dniu 22.05.2019 Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych odwiedziła grupa studentów kierunku Biotechnologia Medyczna. Podczas wizyty Marcin Zaczyński zapoznał gości z zagadnieniami gromadzenia informacji o przechowywanych nasionach a także warunkach w których nasiona są przygotowywane do zachowania. W czasie zwiedzania przechowalni długoterminowej studenci zapoznali się nie tylko z procesami przyjęcia i zabezpieczenia żywego materiału genetycznego, ale też z prowadzeniem ewidencji i dokumentowaniem w bazie danych informacji o przyjmowanych materiałach.


Fot. Iwona Połeć

Skip to content