Close

Wizyta grupy uczniów w IHAR-PIB w Radzikowie

W dniu 17 kwietnia 2019 r. odbyła się wizyta 15 uczniów z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu. Przedmiotem wycieczki była „Prezentacja gatunków dzikich pokrewnych roślin uprawnych wraz z warsztatami”. Uczniowie odwiedzili Herbarium KCRZG, omówiono zagadnienia związane gatunkami dzikich pokrewnych roślin uprawnych. Przeprowadzono ćwiczenia w kierunku identyfikacji tej grupy roślin, uczniowie zapoznali się z kartami zielnikowymi oraz nasionami. Rozdano broszury informacyjne oraz omówiono jak ważna jest ochrona tych gatunków zarówno in situ, jak i ex situ.

Skip to content