Close

Wizyta grupy uczniów w IHAR-PIB w Radzikowie

W dniu 17 kwietnia 2019 r. odbyła się wizyta 15 uczniów z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu

  1. Przeprowadzono referat p.t. „Różnorodność w rolnictwie a bank genów
  2. Oprowadzono uczniów po ścieżce dydaktycznej KCRZG obejmującą dawne odmiany roślin rolniczych oraz dzikie gatunki pokrewne roślin uprawnych. Pokazano przykładowe poletka z dawnymi odmianami, zrealizowano ćwiczenie związane ze wschodami zbóż ozimych oraz przeprowadzono ćwiczenia przy tablicy edukacyjnej.

Skip to content