Close

I Izerskie Forum Suwerenności Żywnościowej

W dniach 2-3 marca 2019 r. w Dolinie Harmonii w Kopańcu, w Górach Izerskich, miało miejsce I Izerskie Forum Suwerenności Żywnościowej. Głównym założeniem tego wydarzenia było zmapowanie i zaprezentowanie lokalnych gospodarstw produkujących ekologiczną żywność, a także poznanie się, integracja, sieciowanie, nawiązanie współpracy różnych podmiotów, takich jak: rolnicy, miejscowi działacze, przedstawiciele instytucji kulturalnych, konsumenci. Poruszono również kwestię stworzenia konceptu Lokalnego Kręgu Nasiennego (Lokalnego Banku Nasion). Podczas Forum zaprezentowano nagranie video referatu p.t.: „Dawne odmiany roślin i ich reintrodukcja”, rozdano ulotki i broszury, a także przekazano 15 prób nasion dawnych gatunków i odmian roślin uprawnych rozmnożonych w ramach zadania 1.6, na podstawie formularza uproszczonego (Program Forum).

Skip to content