Close

Zebranie Małopolskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w ZD HAR Grodkowice

2019-02-03 Obszar tematyczny 2

Zebranie Małopolskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w ZD HAR Grodkowice Stacja Doświadczalna Oceny Odmian  w Węgrzcach jako Stacja Koordynująca program  Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego „PDO”  w ...

Więcej
Skip to content