Close

Konferencja FORBIO w Płońsku.

W dniu 4.09.2018 r. w Miejskim Centrum Kultury w Płońsku odbyło się seminarium pt. „Promowanie zrównoważonej produkcji surowców dla zaawansowanych biopaliw na gruntach niewykorzystanych w Europie” w ramach projektu FORBIO (www.forbio.eu), promującego wykorzystanie gruntów nieużytkowanych rolniczo na uprawy energetyczne. Organizatorem seminarium było Polskie Towarzystwo Biomasy POLBIOM, z siedzibą w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 32. W konferencji wziął udział dr inż. Włodzimierz Majtkowski, który wygłosił dwa referaty, w których przedstawił wyniki badań prowadzonych w Ogrodzie Botanicznym IHAR-PIB w Bydgoszczy w ramach PW:

Link do programu: http://www.polbiom.pl/materialy.html

Skip to content