Close

Narodowa Wystawa Rolnicza w Poznaniu

W dniach 30 listopada – 2 grudnia 2018 naterenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyła się „Narodowa Wystawa Rolnicza”. Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych IHAR-PIB, w ramach wspólnego stoiska instytutów badawczych nadzorowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przygotowało ekspozycję prezentującą kłosy i nasiona zbóż historycznych odmian uprawianych dawniej na terenie Polski. Zdecydowaną większość odwiedzających stoisko stanowiły rodziny z dziećmi i studenci, a w mniejszym stopniu rolnicy. Wśród osób odwiedzających stoisko KCRZG rozdano łącznie 21 próbek nasion dawnych odmian roślin rolniczych.

Za sprawą dr Dostatny na stoisku, specjalnie dla odwiedzających je dzieci, przygotowany został stolik z materiałami dydaktycznymi wraz z mikroskopem i binokularem do ich obserwacji. Wśród udostępnionych materiałów znalazły się m.in.: rośliny zielarskie (w tym surowce zielarskie i olejki eteryczne), rośliny towarzyszące uprawom rolniczym, ziarna gatunków będących dzikimi pokrewnymi roślin rolniczych oraz materiały pokazujące choroby grzybowe występujące na zbożach. Dodatkowo przygotowane zostały kolorowe zdjęcia przedstawiające rośliny występujące na polach, za rozpoznanie których dzieci były nagradzane gadżetami KCRZG.

Należy także wspomnieć, że pierwszego dnia wystawy KCRZG miało zaszczyt gościć na stoisku Pana Prezydenta RP, Andrzeja Dudę i Ministra Rolnictwa, Pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego.

Skip to content