Close

Szkolenie „ Reintrodukcja i udostępnienie roślin rolniczych, warzywnych i sadowniczych na terenie Polski” w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu.

Dnia 28 listopada 2018r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu odbyło się szkolenie pt. „Reintrodukcja i udostępnienie roślin rolniczych, warzywnych i sadowniczych na terenie Polski”. Pracownicy IHAR, Instytutu Ogrodnictwa i Ogrodu Botanicznego PAN przedstawili uczniom prezentacje:

Denise F. Dostatny  (IHAR-PIB w Radzikowie)

„Ochrona roślinnych zasobów genowych oraz reintrodukcja dawnych gatunków i odmian rolniczych na terenie Polski”

Mariusz Chojnowski (Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach)

„Ważność oraz zasady reintrodukcji dawnych gatunków roślin warzywnych na terenie Polski”

Ryszard Rawski (Ogród Botaniczny PAN w Powsinie)

„Reintrodukcji dawnych gatunków odmian drzew owocowych na terenie Polski – szczepienie oraz pielęgnacja”

Podczas szkolenia Denise Dostatny z IHAR-PIB w Radzikowie przeprowadziła quiz z nagrodami, a Ryszard Rawski z Ogrodu Botanicznego PAN w Powsinie zaprezentował wykonywanie szczepienia i okulizacji. Rozdane zostały materiały promocyjne i udostępnione zostało stoisko promocyjne ze starymi odmianami roślin rolniczych i jabłek. Dla chętnych udostępniono próbki nasion Pszenicy samopszy.

Skip to content