Close

Seminarium zdawczo-odbiorcze w IHAR-PIB w Obszarze 1: Ochrona Zasobów Genowych Roślin Użytkowych

W dniach 15.11.2018 r. oraz 22.11.2018 r. w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB w Radzikowie odbyły się seminaria zdawczo-odbiorcze zorganizowane przez Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych. Podczas seminarium zaprezentowano podsumowania realizacji tematów, zadań i usług badawczych prowadzonych przez wykonawców IHAR-PIB w Obszarze 1: Ochrona Zasobów Genowych Roślin Użytkowych, Programu Wieloletniego IHAR – PIB pod nazwą „Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju”. Seminaria odbyły się w Hotelu IHAR-PIB w Radzikowie. Seminaria miały charakter informacyjny i podsumowujący merytoryczne wyniki uzyskane w 2018 roku.


W czwartek 15 listopada 2018r. odbyło się seminarium z realizacji usług badawczych w zadaniu 1.2: „Gromadzenie i zachowanie w kolekcjach polowych, in vitro i kriokonserwacja, charakterystyka, ocena, dokumentacja i udostępnianie zasobów genetycznych i informacji w zakresie roślin rolniczych oraz innych roślin użytkowych, spokrewnionych dzikich gatunków i roślin towarzyszących”.

Omówione zostały wymierne rezultaty prowadzenia kolekcji: pszenżyta i pszenicy twardej, pszenicy jarej i ozimej, roślin leczniczych i aromatycznych (w tym przyprawowych), tytoniu, chmielu, żyta, lnu, konopi, marginalnych roślin strączkowych gruboziarnistych, grochu, łubinu, seradeli, gryki, jęczmienia jarego i ozimego, traw oraz buraka. Omówiono również wyniki badań nad przedłużeniem żywotności nasion w różnych warunkach przechowywania.

Harmonogram-seminarium-15.11.2018r


W dniu 22.11.2018 r. odbyło się seminarium zdawczo-odbiorcze tematów i zadań realizowanych w IHAR-PIB w ramach Obszaru 1 Programu Wieloletniego.

Omówione zostały wymierne rezultaty prowadzenia kolekcji: ziemniaka diploidalnego, ziemniaka tetraploidalnego, owsa, fasoli i soi, roślin łąkowo-pastwiskowych, traw i innych jednoliściennych, roślin motylkowatych drobnonasiennych, buraka, roślin rekultywacyjnych i energetycznych, dzikich krewniaków i roślin towarzyszących uprawom oraz kukurydzy.

Omówiono również funkcjonowanie centralnej bazy danych, udostępnianie informacji o zasobach genetycznych roślin użytkowych oraz prowadzenie centralnej długoterminowej przechowalni nasion i herbarium. Zaprezentowano działania związane z poszerzaniem różnorodności  gatunków i odmian roślin rolniczych i zielarskich na obszarach wiejskich, podnoszeniem świadomości społeczeństwa w zakresie znaczenia roślinnych zasobów genowych oraz koordynacją działań związanych z ochroną i udostępnianiem zasobów genetycznych roślin użytkowych.

Harmonogram-seminarium-22.11.2018r

Skip to content