Close

Warsztaty szkoleniowe „Reintrodukcja Starych Odmian Roślin Uprawnych” dla rolników i praktykantów w Grzybowie.

Warsztaty szkoleniowe „Reintrodukcja Starych Odmian Roślin Uprawnych” dla rolników i praktykantów w Grzybowie.

12 listopada 2018r. na Ekologicznym Uniwersytecie Ludowym w Grzybowie odbyły się warsztaty szkoleniowe pt. ”Reintrodukcja Starych Odmian Roślin Uprawnych” które zostały zorganizowane wspólnie przez Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach, Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych IHAR-PIB i Nyeleni Polska – Ruch Suwerenności Żywnościowej.

W warsztatach wzięło udział łącznie 86 osób, w tym członkowie 27 różnych fundacji, stowarzyszeń i organizacji.  Okazane zostało zainteresowanie współpracą mającą na celu reintrodukcję dawnych odmian roślin oraz zakładanie lokalnych „domów nasion”.

Ochrona zasobów genowych roślin ogrodniczych – Dorota Kruczyńska, INHORT, Skierniewice

  • Ochrona roślinnych zasobów genowych ex situ oraz on farm – Denise F. Dostatny, IHAR, Radzików.
  • Uprawa odmian dawnych/lokalnych jako droga realizacji celów Ruchu Suwerenności Żywnościowej – Joanna Bojczewska, Osada Twórców, Nyeleni Polska – Ruch Suwerenności Żywnościowej.
  • Ochrona i wykorzystanie dzikich gatunków pokrewnych roślin uprawnych   – Denise F. Dostatny, IHAR, Radzików.
  • Zasady udostępniania zasobów genowych oraz program reintrodukcji dawnych/lokalnych odmian roślin ogrodniczych – Mariusz Chojnowski, INHORT, Skierniewice.
  • Zasady udostępniania zasobów genowych roślin oraz reintrodukcja dawnych/lokalnych odmian roślin rolniczych i zielarskich  – D. F. Dostatny, IHAR, Radzików.
  • Dawne odmiany roślin warzywnych w banku genów pochodzące z centralnej Polski – E. Kapusta, INHORT, Skierniewice.
  • Dawne odmiany roślin rolniczych w banku genów pochodzące z centralnej Polski – Denise F. Dostatny, IHAR, Radzików.
  • Społeczne banki nasion – perspektywy i zagrożenia – Mariusz Chojnowski, INHORT, Skierniewice.

Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych przygotowało stoisko na którym zaprezentowane zostały stare odmiany roślin rolniczych. Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszyły się udostępnione na stoisku próbki nasion dawnych odmian, których rozdano łącznie 94.

Skip to content