Close

Zapraszamy do obejrzenia filmu „Rolniku, co zrobić aby zarobić”


Koordynator Obszaru 1 uczestniczył w przygotowaniu materiału filmowego pt. „Rolniku, co zrobić aby zarobić” zrealizowanego przez BWM ART. – Producenta filmów i programów TV wespół z Partnerami Polskim Zrzeszeniem Producentów Bydła Mięsnego, Wydziałem Nauk o Zwierzętach SGGW, Mirosławem Angielczykiem – Dary Natury.

W odcinku 5 „Stare odmiany roślin w gospodarstwach ekologicznych” zaprezentowano informacje dotyczące wykorzystania starych odmian w rolnictwie ekologicznym oraz roli Krajowego Centrum Roślinnych Zasobów Genowych w ochronie roślinnych zasobów genowych roślin użytkowych.

Finasowanie filmu: Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Skip to content