Close
XV Rolniczy Festiwal Nauki

XV Rolniczy Festiwal Nauki


W dniu 18 października 2018 roku w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie przygotowano stoisko z dawnymi odmianami zbóż. Również prowadzono referat pt.: „Tradycyjne uprawy roślin w Polsce”. Te działania były wykonane w ramach konferencji: „Zachowanie tradycji rolniczych na polskiej wsi” podczas XV Rolniczego Festiwalu Nauki. Zostały rozdane próbki dawnych odmian zbóż głównie nauczycielom szkół rolniczych, którzy zamierzają zakładać w swoich siedzibach poletka demonstracyjne z tym materiałem.

Skip to content