Close

Wysiew dawnych odmian z kolekcji przechowywanej w Banku Genów KCRZG


W dniu 02 października 2018 roku wysiano różne obiekty dawnych odmian roślin rolniczych na poletkach doświadczalnych u Pana Tadeusza Rolnika w Niebieszczanach w województwie podkarpackim. Siew był wykonany w ramach współpracy z różnymi rolnikami w różnych regionach Polski. Wysiewane są obiekty dawnych odmian, które są przechowywane w Banku Genów. Przez cały rok prowadzone są obserwacje, a po zbiorze ustalane są parametry plonu. Zebrany materiał wraca do ponownego rozmnożenia lub jest dystrybuowany między rolnikami.  Przy tej okazji został nagrany film przez TV Podkarpackie:

Skip to content