Close
XV Rolniczy Festiwal Nauki

XV Rolniczy Festiwal Nauki

2018-11-07 Zadanie 1.6
Więcej

Wysiew dawnych odmian z kolekcji przechowywanej w Banku Genów KCRZG

2018-11-07 Zadanie 1.6

W dniu 02 października 2018 roku wysiano różne obiekty dawnych odmian roślin rolniczych na poletkach doświadczalnych u Pana Tadeusza Rolnika w Niebieszczanach w województwie podkarpackim. ...

Więcej
Skip to content