Close

Ekologiczne Dożynki Pełne Zdrowia”


W dniach 25-26 sierpnia w gospodarstwie ekologicznym Pana Tadeusza Rolnika, w Niebieszczanach k. Sanoka, odbyły się pierwsze „Ekologiczne Dożynki Pełne Zdrowia”. W trakcie imprezy zaprezentowano szereg wykładów dotyczących zdrowego trybu życia,  rolnictwa ekologicznego oraz alternatywnych metod leczenia. Na zaproszenie organizatora, zaprezentowano również wykład pt.: „Dawne odmiany zbóż i kukurydzy źródłem bioróżnorodności (Monika Żurek, Denise Fu Dostatny). Stoisko KCRZG prezentowało również eksponaty w formie nasion, kolb i kłosów, a także udostępniano materiały informacyjne dotyczące dawnych odmian. Na stoiskach można było nabyć produkty (warzywa, owoce, przetwory, miody) od rolników ekologicznych oraz lokalnego koła gospodyń wiejskich. Ponadto prezentowane były wyroby (chleb, makarony, mąki) z samopszy i płaskurki.  Dożynki cieszyły się dużym zainteresowaniem lokalnej społeczności.

Skip to content