Close
Wszystko o odmianach regionalnych

Wszystko o odmianach regionalnych


W dniu 17.07.2018 w Zakładzie Doświadczalnym IHAR w Grodkowicach odbyło się szkolenie pt. „Wszystko o odmianach regionalnych”.

 Przybyłych gości przywitał mgr Stanisław Placek, przybliżając historię powstania zakładu oraz przedstawiając aktualne prowadzone zadania.

 Następnie wygłoszono cztery referaty:

  1. Odmiany regionalne w krajowym rejestrze odmian – mgr Agnieszka Rachwalska
  2. Bank Genów – zachowanie oraz zwiększenie różnorodności biologicznej na obszarach wiejskich – dr Denise F. Dostatny
  3. Wykorzystanie istniejącej struktury rolnictwa do produkcji żywności o dużym potencjale konkurencyjnym – dr Stanisław Flaga
  4. Dopłaty związane z uprawą odmian regionalnych – Agnieszka Kondyjowska

 Goście aktywnie uczestniczyli w trakcie referatów jak i w dyskusji po zakończeniu prelekcji. Uczestnicy dowiedzieli się jak funkcjonuje Bank Genów w Polsce oraz z zapoznali się m.in. z zasadami udostępniania materiałów, procedurą rejestracji odmian regionalnych, z pakietem 6 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a także z różnymi wytycznymi i projektami związanymi z reintrodukcją dawnych i regionalnych odmian roślin rolniczych i sadowniczych.

Poruszono również temat ochrony różnorodności na obszarach wiejskich.

Szkolenie zakończył Dyrektor Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, prof. dr hab. inż. Henryk Bujak dziękując wszystkim obecnym za przybycie zaznaczając ważność tego rodzaju spotkań.

Podczas szkolenia można było degustować tradycyjne chleby powstałe z mąki dawnych odmian pszenicy regionalnej, a także inne produkty tradycyjne.

Dostępne były również materiały, broszury traktujące o dawnych odmianach roślin rolniczych oraz próbki nasion do wglądu.

W szkoleniu uczestniczyło 37 osób, głównie przedstawiciele Ośrodków Doradztwa Rolniczego województwa małopolskiego, a także pracownicy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z małopolski.

Skip to content