Close

Szkolenie: „Wszystko o odmianach regionalnych”


Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin PIB ZD Grodkowice we współpracy z KCRZG Radzików

 

ZAPRASZA 

na szkolenie pod tytułem: „Wszystko o odmianach regionalnych” w dniu 17.07.2018 o godzinie 10.00 w Grodkowicach

 

PROGRAM

1. Powitanie uczestników przez dyrektora ZD Grodkowice

2. Odmiany regionalne w krajowym rejestrze odmian – mgr Agnieszka Rachwalska

3. Bank Genów – zachowanie oraz zwiększenie różnorodności biologicznej na obszarach wiejskich – dr Denise F. Dostatny

4. Wykorzystanie istniejącej struktury rolnictwa do produkcji żywności o dużym potencjale konkurencyjnym – dr Stanisław Flaga

5. Dopłaty związane z uprawą odmian regionalnych – Agnieszka Kondyjowska

 

Współorganizatorzy:

MODR Karniowice

ARiMR  Wielicki Oddział Regionalny z siedzibą w Niepołomicach

Skip to content