Close
Zebranie Małopolskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego

Zebranie Małopolskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego


Prace

w zadaniu 2.9. „Analiza, weryfikacja i optymalizacja metodyk oceny jakościowej materiałów roślinnych” w ramach PW IHAR-PIB

Zebranie Małopolskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego.

Dr Tadeusz Śmiałowski

W dniu 27.06.2018 roku odbyło się  w Węgrzcach w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian  należącą do  Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej zebranie członków Małopolskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego.

 

Stacja Doświadczalna Oceny Odmian  w Węgrzcach jako Stacja Koordynująca program  Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego  w województwie małopolskim , w porozumieniu z prezydium Zespołu Wojewódzkiego Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego , przeprowadziła w dniu 27 czerwca 2018 r zebranie hodowców, pracowników nauki,  rolników, doradców rolniczych, pracowników samorządu rolniczego, starostwa, pracowników i instytucji wspierających hodowlę i nasiennictwo roślin w Małopolsce.

Porządek obrad obejmował:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu posiedzenia Zespołu w dniu 23.01.2018 r.
  4. Wizytacja  doświadczeń PDO zlokalizowanych w SDOO Węgrzce.
  5. Zaopiniowanie projektu planu doświadczeń PDO z roślinami ozimymi w województwie małopolskim na sezon 2018/2019 .
  6. Ustalenie doboru odmian do doświadczeń PDO na rok bieżący dla roślin ozimych

a)      omówienie aktualnych wieloletnich wyników doświadczeń PDO w województwie a także wyników ogólnokrajowych i  wartości gospodarczej odmian wpisanych do Krajowego Rejestru w roku bieżącym , na podstawie wyników doświadczeń rejestrowych,

b)      omówienie znaczenia w uprawie poszczególnych , na podstawie ich udziału w kwalifikacji polowej plantacji nasiennych w skali kraju oraz w województwie,

c)      dyskusja ,

d)      ustalenie doborów odmian do doświadczeń PDO na rok bieżący poprzez zaopiniowanie przygotowanych projektów doborów oraz innych propozycji wynikających z dyskusji,

  1. Ustalenie składu podzespołu, który po żniwach , na podstawie analizy wstępnych wyników plonowania odmian, dokona w imieniu WZ PDO weryfikacji ustalonych doborów odmian oraz w razie potrzeby również LOZ.
  2. Omówienie planu i doborów dla doświadczeń prowadzonych systemem ekologicznym.
  3. Wolne głosy i wnioski.

Prowadzącymi zebranie byli Pan inspektor dr P. Pszczółkowski, dyrektor ZDSOO mgr Jola Madejska.

W trakcie spotkania zapoznano się z wynikami wartości gospodarczej odmian zbóż ozimych, badanymi w doświadczeniach polowych w stacji będącymi efektami wyodrębniania i hodowli zbóż w Polsce i zagranicą. Następnie przeprowadzono lustrację polowa doświadczeń.

W kolejnym punkcie podjęto dyskusje i decyzje o planu doświadczeń PDO ze zbożami ozimymi w województwie małopolskim na sezon 2018/2019 oraz ustalono dobór odmian do doświadczeń PDO na rok bieżący.

W dyskusji omówiono wieloletnie wyników doświadczeń PDO w województwie a także wyników ogólnokrajowych i  wartości gospodarczej odmian wpisanych do Krajowego Rejestru w roku bieżącym na podstawie wyników doświadczeń rejestrowych a także bieżące problemy hodowli, nasiennictwa i produkcji roślinnej. Przedyskutowano również plany i doborów odmian zbóż dla doświadczeń prowadzonych systemem ekologicznym. Uzyskano dotychczas dobre wyniki plonowania i odporności odmian uprawianych roślin zachęcające stosowania systemów ekologicznych do produkcji zdrowej żywności wolnej od środków chemicznych.

 

Węgrzce: 27.06.2018.

Tadeusz Śmiałowski

 

Wyjazd realizowano w ramach zadania 2.9. PW IHAR-PIB

 podzadania 1. „Wyodrębnienie źródeł genetycznych o wysokiej plenności i wartości rolniczej jako materiałów wyjściowych do hodowli nowych odmian pszenicy, pszenżyta, żyta, jęczmienia i owsa”.

Zakład Nasiennictwa i Nasionoznawstwa Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin,

Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie

Skip to content