Close

Zaproszenie na spotkanie koordynacyjne dotyczące realizacji zadań w 2018 roku w Obszarze I „Ochrona Zasobów Genowych Roślin Użytkowych”


Zapraszamy na spotkanie koordynacyjne w formie seminarium, organizowane przez Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych, dotyczące realizacji zadań w Obszarze 1 „Ochrona Zasobów Genowych Roślin Użytkowych” Programu Wieloletniego „Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju” w 2018 roku.

Celem spotkania będzie omówienie działań zaplanowanych w ramach zadań Obszaru 1, które zostały wpisane do tegorocznych umów na realizację programu oraz najważniejszych kwestii dotyczących założeń nowego „Programu Wieloletniego” po roku 2020 oraz Projektu „Agrobank”.

Podczas spotkania omawiane będą również sprawy związane z prowadzeniem przez Kuratorów waloryzacji zasobów genetycznych przechowywanych w długoterminowej przechowalni nasion Krajowego Centrum Roślinnych Zasobów Genowych pod kątem zapotrzebowania hodowców przy tworzeniu nowej zmienności w postaci nowych odmian. Planowna jest również dyskusja dotycząca zadań i obowiązków kuratorów kolekcji.

W spotkaniu uczestniczyć będą przedstawiciele Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach (IO), jako wykonawcy zadań 1.3 i 1.7, Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-PIB (IHAR-PIB) jako wykonawcy zadań 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6 oraz przedstawiciele Instytucji współpracujących z IHAR-PIB i IO realizujący usługi badawcze w zadaniach 1.2, 1.3  i 1.6. W spotkaniu zapowiedzieli swoje uczestnictwo przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz przedstawiciel hodowli.

Seminarium odbędzie się w sali konferencyjnej Ośrodka Szkoleniowego IHAR-PIB w Radzikowie w dniu 22 maja 2018 roku zgodnie z harmonogramem spotkania.

Harmonogram spotkania koordynacyjnego dotyczącego realizacji zadań w 2018 roku w Obszarze I „Ochrona Zasobów Genowych Roślin Użytkowych”

  • Termin spotkania: 22 maja 2018r.
  • Miejsce spotkania: Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-PIB w Radzikowie – sala konferencyjna w Ośrodku Szkoleniowym – Hotel

1.

Umowa na realizację Programu Wieloletniego w 2018 roku (Obszar 1).

Prof. dr hab. Jerzy H. Czembor

11.00-11.15

2.

Zakresy merytoryczne oraz szczegółowe działania zaplanowane do realizacji w ramach zadań w Obszarze I w 2018 roku.

Prof. dr hab. Jerzy H. Czembor

11.15-11.30

3.

Długoterminowa przechowalnia nasion.

Dr Grzegorz Gryziak

11.30-11.45

4.

EGISET – system realizacji zamówień elektronicznych.

Mgr inż. Marcin Zaczyński

11.45-12.00

5.

Nowy Program Wieloletni IHAR-PIB po 2020 roku

Prof. dr hab. Henryk Bujak

12.00-12.20

6.

Projekt Agrobank 2018-2021:  „Stworzenie bioinformatycznego systemu zarządzania narodowymi zasobami genowymi roślin użytkowych oraz rozwój kapitału społecznego i gospodarczego Polski poprzez ochronę i wykorzystanie tych zasobów w procesie świadczenia usług doradztwa rolniczego”

Prof. dr hab. Jerzy H. Czembor

12.20-12.30

7.

Program Ochrony Zasobów Genowych Roślin Użytkowych po roku 2020. 

Prof. dr hab. Jerzy H. Czembor

12.20-12.45

Przerwa na obiad 12.45-13.30

Wizyta w Krajowym Centrum Roślinnych Zasobów Genowych – 13.30-14.00

8.

Dyskusja dotycząca założeń Programu Ochrony Zasobów Genowych Roślin Użytkowych  po roku 2020.

Prof. dr hab. Jerzy H. Czembor

14.00-15.00

9.

Wolne wnioski i podsumowanie spotkania.

15.00-16.00

Skip to content