Close
Wizyta studentów z KU Leuven w Belgii, 30.04.2018 r.

Wizyta studentów z KU Leuven w Belgii, 30.04.2018 r.


W dniu 30 kwietnia 2018 r. Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB odwiedziła grupa studentów z Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven) w Belgii. Podczas wycieczki, goście mieli okazję zwiedzić Zakład Nasiennictwa i Nasionoznawstwa, Zakład Traw, Roślin Motylkowatych i Energetycznych oraz Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych (KCRZG).

Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych pod kierownictwem prof. dr hab. Jerzego H. Czembora zaprezentowali mgr inż. Marcin Zaczyński oraz mgr Urszula Piechota.

Mgr inż. Marcin Zaczyński oprowadził uczestników wizyty po suszarni nasion oraz długoterminowej przechowalni. Omówił metody przygotowywania, pakowania i przechowywania nasion oraz zagadnienia związane z elektronicznym zarządzaniem obiektami banku genów. Wytłumaczył również zasady udostępniania nasion i możliwości ich zamówienia poprzez wyszukiwarkę internetową znajdującą się pod adresem http://wyszukiwarka.ihar.edu.pl/.

Następnie mgr Urszula Piechota oprowadziła studentów po laboratorium molekularnym i przedstawiła realizowane projekty.

Program wizyty

Skip to content