Close
XIV Rolniczy Festiwal Nauki, 5-6 października 2017r.

XIV Rolniczy Festiwal Nauki, 5-6 października 2017r.


W dniach 5-6 października 2017 r. w Brwinowie odbył się XIV Rolniczy Festiwal Nauki. Organizatorami byli: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz Centralna Biblioteka Rolnicza w Warszawie. Podczas trwania konferencji na stoiskach promocyjnych prezentowane były osiągnięcia jednostek naukowych. Na stoisku Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB prezentowane były materiały przedstawiające dorobek naukowy Instytutu, a także przygotowane przez Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych materiały promujące m.in.:

Skip to content