Close
Odmiany lokalne w banku genów - przeszukiwanie bazy danych

Odmiany lokalne w banku genów – przeszukiwanie bazy danych


By ułatwić poruszanie się po kolekcji przygotowaliśmy wyszukiwarkę danych paszportowych, dostarczającą informacje pomocne w wyborze interesujących materiałów. By dostać się do wyszukiwarki należy:

1. Z przeglądarki internetowej wejść na stronę http://egiset.ihar.edu.pl i zmienić język na polski klikając flagę w prawym, górnym rogu:

2. Wybrać z menu po lewej stronie „Wyszukiwanie”

3. W celu zawężenia wyszukiwania do dostępnych odmian lokalnych należy z listy rozwijanej Status biologiczny wybrać „traditional cultivar/landrace (Odmiana miejscowa)”, oraz z listy rozwijanej Dostępne do wysyłki wybrać „Tak”

Po takim wstępnym wyborze obiektów można dane filtrować dalej. Dla przykładu przyjrzymy się dokładniej odmianom lokalnym fasoli

Wyszukiwanie informacji o odmianach lokalnych fasoli.

By wyszukać taką informację należy do kryteriów dołożyć trzecie, a mianowicie odpowiedni rodzaj. Dla fasoli (link: https://pl.wikipedia.org/wiki/Fasola) będzie to Phaseolus. Wybieramy go z listy rozwijanej Rodzaj, następnie klikamy przycisk Szukaj.

Odmiany lokalne w banku genów - Przeszukiwanie bazy danych 

Po kliknięciu na przycisk Szczegóły zostaną wyświetlone szczegółowe informacje o danym obiekcie. Jednak klikanie 1466 razy, dla każdego wyszukanego obiektu, nie jest rozwiązaniem najlepszym. Informacje o wszystkich znalezionych obiektach można jednym kliknięciem wyeksportować do pliku Excela. Robimy to poprzez kliknięcie przycisku „Eksportuj wybrane dane paszportowe i oceny” znajdującego się u dołu lewego menu.

W tak wygenerowanym raporcie najważniejsza kolumna, dla odmian lokalnych, nazywa się REMARKS. I właśnie w tej kolumnie możemy znaleźć obiekty o bardzo dużych nasionach (link: http://egiset.ihar.edu.pl?nr=180167), nie powodujące uczucia wzdęcia (link: http://egiset.ihar.edu.pl?nr=180510), szybko gotujące się (link: http://egiset.ihar.edu.pl?nr=180626), czy też wyjątkowo smaczne (link: http://egiset.ihar.edu.pl?nr=249282).

KCRZG zachęca do zapoznania się z ofertą odmian lokalnych i ich uprawy w przydomowych ogródkach. Poszerza to naszą okoliczną bioróżnorodność i prowadzi do lepszego zachowania zmienności genetycznej. Pliki pomocy ułatwiające zamawianie można znaleźć tutaj (link: http://genebank.ihar.edu.pl/download.php?id=46) i tutaj (link: http://kcrzg.ihar.edu.pl/download.php?id=47).

__
Autor:
mgr inż. Marcin Zaczyński
Pracownia Gromadzenia i Oceny Roślin
Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych
Radzików, 05-870 BŁONIE

Skip to content