Close

Targi POLAGRA


W dniach 21-24 stycznia 2016 r. w Poznaniu na targach rolniczych POLAGRA-Premiery na stoisku IHAR-PIB zaprezentowano Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych (KCRZG). Przez trzy targowe dni udzielano informacji zwiedzającym na temat banku genów, możliwościach współpracy oraz pozyskiwaniu nasion, sadzonek i innych materiałów.

Targi POLAGRA-Premiery 2016

W dniach 21-24 stycznia 2016 r. w Poznaniu na targach rolniczych POLAGRA-Premiery na stoisku IHAR-PIB zaprezentowano Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych (KCRZG). Przez trzy targowe dni udzielano informacji zwiedzającym na temat banku genów, możliwościach współpracy oraz pozyskiwaniu nasion, sadzonek i innych materiałów.

W ramach działań promocyjnych:

  • Przygotowano poster informujący o przedwojennych odmianach pszenicy dostępnych w banku genów
  • Zaprezentowano też nasiona wraz z kłosami dla 6  odmian pszenicy wraz z ulotkami informacyjnymi.  
  • Zaprezentowano nasiona polskich odmian populacyjnych kukurydzy wraz z ulotkami informacyjnymi
  • Wystawiono dwie odmiany owsa ozimego 5T8.A będącą w badaniach rejestrowych COBORU  i 4H8.N6.
  • Udzielono wywiadu dla TVP Poznań na temat wybranych aspektów działalności KCRZG – link wywiad zaczyna się w 9:26 min.

Materiały do pobrania:

Ulotka – przedwojenne odmiany pszenic
Ulotka – populacyjne odmiany kukurydzy
Ulotka – hodowla owsa ozimego
Poster – Wybrane polskie przedwojenne odmiany pszenic zachowane i udostępniane w Krajowym Centrum Roślinnych Zasobów Genowych

Skip to content