Close

Końcowe wynik badań w zadaniu 2.9. PW IHAR-PIB w 1 celu badawczym zadania

2016-11-21 Zadanie 2.9

„Wyodrębnienie źródeł genetycznych o wysokiej plenności i wartości rolniczej jako materiałów wyjściowych do hodowli nowych odmian pszenicy, pszenżyta, żyta, jęczmienia i owsa”. Dr Tadeusz Śmiałowski ...

Więcej
Skip to content