Close

dr Andreas Börner w IUNG-PIB w Puławach

2016-08-03 Zadanie 1.2

W dniach 26-27 lipca 2016 r. w Zakładzie Hodowli i Biotechnologii Roślin IUNG-PIB w Puławach gościł dr Andreas Börner z Leibniz Institute of Plant Genetics ...

Więcej

Najnowsze wynik badań w zadaniu 2.9. PW IHAR-PIB

2016-08-03 Zadanie 2.9

Dr Tadeusz Śmiałowski Zakład Nasiennictwa i Nasionoznawstwa Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin,Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie Zebrano pierwsze plony z doświadczeń z rodami jęczmienia ozimego ...

Więcej
Skip to content