Close
Spotkanie koordynacyjne dla wykonawców zadań Obszaru 1: Ochrona Zasobów Genowych Roślin Użytkowych

Spotkanie koordynacyjne dla wykonawców zadań Obszaru 1: Ochrona Zasobów Genowych Roślin Użytkowych


W dniu 24 maja 2016r. w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowym Instytucie Badawczym w Radzikowie odbyło się spotkanie koordynacyjne dla wykonawców zadań Obszaru 1: Ochrona Zasobów Genowych Roślin Użytkowych.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach (IO), jako wykonawcy zadań 1.3 i 1.7, Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-PIB (IHAR-PIB) jako wykonawcy zadań 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6 oraz przedstawiciele Instytucji współpracujących z IHAR-PIB realizujący usługi badawcze w zadaniach 1.2 i 1.6.

— HARMONOGRAM SPOTKANIA —
— LISTA OBECNOŚCI —

Podczas spotkania omawiano:

  1. umowę podpisaną w dniu 02.05.2016 na realizację Programu Wieloletniego pomiędzy MRiRW a IHR-PIB (prof. dr hab. Jerzy H. Czembor, IHAR-PIB, koordynator Obszaru 1),
  2. zakresy merytoryczne oraz szczegółowe działania zaplanowane do realizacji w ramach poszczególnych zadań ujętych w Obszarze 1 (prof. dr hab. Jerzy H. Czembor, IHAR-PIB),
  3. funkcjonowanie długoterminowej przechowalni nasion (dr Grzegorz Gryziak, IHAR-PIB),
  4. system realizacji zamówień elektronicznych (mgr inż. Marcin Zaczyński, IHAR-PIB),
  5. wybrane zagadnienia do dyskusji dotyczące Obszaru I (prof. dr hab. Jerzy H. Czembor, IHAR-PIB),
  6. funkcjonowanie banku genów roślin ogrodniczych w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach (dr Mirosław Sitarek, dr Dorota Kruszyńska, InHORT Skierniewice)

W dyskusji uwzględniono zagadnienia dotyczące:

  • obecnego i przyszłego kształtu programu ochrony zasobów genowych oraz funkcjonowania banku genów do 2020 (programu wieloletniego) oraz po roku 2020 (prof. dr hab. Jerzy H. Czembor, IHAR-PIB),
  • funkcjonowania Rady Banku Genów (prof. dr hab. Jerzy H. Czembor, IHAR-PIB),
  • obecnego i przyszłego kształtu programu ochrony zasobów genowych roślin ogrodniczych (dr Mariusz Chojnowski, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach),
  • promocji zasobów genowych na stronie internetowej programu wieloletniego (mgr inż. Roman Osiński, IHAR-PIB).

Skip to content