Close

Majowe zajęcia dydaktyczne w Ogrodzie Botanicznym KCRZG w Bydgoszczy


Wycieczka dydaktyczna Technikum Rolniczego z Zespołu Szkół Niepublicznych w Gąsawie, 18 maja 2016 r.

Celem zajęć było zapoznanie uczniów z I i III klasy z działalnością Ogrodu Botanicznego KCRZG w zakresie zachowania roślinnych zasobów genowych, z prowadzonymi doświadczeniami i kolekcjami roślinnymi. Do celów dydaktycznych przekazano szkole 27 prób nasion roślin pastewnych – traw i motylkowatych drobnonasiennych. W zajęciach wzięło udział 36 uczniów pod opieką Marii Wiechetek (nauczycielka przedmiotów biologia i produkcja zwierzęca) i Mariusza Kiszki (technika w rolnictwie i produkcja roślinna). W roku 2013 Pani Maria Wiechetek odbyła w Ogrodzie Botanicznym KCRZG w Bydgoszczy praktykę doskonalenia praktycznego dla nauczycieli kształcenia zawodowego, kształcących w zawodach związanych z zieloną gospodarką, w ramach projektu „Zielone światło dla szkolnictwa zawodowego”.  


 

Studenci Bydgoskiej Szkoły Wyższej w Ogrodzie Botanicznym KCRZG w Bydgoszczy

14 maja 2016 r. odbyły się zajęcia ze studentami BSW z kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (specjalność Odnawialne Źródła Energii), semestr 6. Zajęcia, które przeprowadził dr inż. Włodzimierz Majtkowski, poświęcone były zagadnieniom wykorzystania roślin do produkcji energii odnawialnej. Liczba uczestników: 6, opiekun – dr inż. Sylwester Borowski, adiunkt na Wydziale Inżynierii Mechanicznej Zakładu Maszyn Roboczych Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

Skip to content