Close
Dni Trawnika i Traw w Swarożynie

Dni Trawnika i Traw w Swarożynie


13 maja 2016 roku w Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarożynie (woj. pomorskie) odbyła się konferencja pod nazwą: “Dni Trawnika i Traw”. Podczas otwarcia konferencji dr inż. Marcin Pelc przekazał uczestnikom konferencji informacje, w formie prezentacji,  dotyczące realizowanej od 2016 roku w Zakładzie Doświadczalnym Oceny Odmian Lisewo usługi badawczej pod nazwą „Prowadzenie regeneracji zasobów genowych traw” w ramach zadania 1.2 „Gromadzenie i zachowanie w kolekcjach polowych, in vitro i kriokonserwacja, charakterystyka, ocena, dokumentacja i udostępnianie zasobów genetycznych i informacji w zakresie roślin rolniczych oraz innych roślin użytkowych, spokrewnionych dzikich gatunków i roślin towarzyszących” Programu Wieloletniego.

W bieżącym roku w ramach usługi prowadzona jest regeneracja zasobów genetycznych traw z przechowalni długoterminowej Krajowego Centrum Roślinnych Zasobów Genowych, w ramach 7 gatunków – kostrzewy: czerwonej, łąkowej i trzcinowej, śmiałka darniowego, kupkówki pospolitej, tymotki łąkowej, życicy trwałej o żywotności od kilku do kilkudziesięciu procent.

W roku siewu (2016) zaplanowano następujące prace w ramach regeneracji: kiełkowanie nasion, przygotowanie sadzonek i ich wysadzenie w polu, prace agrotechniczne i pielęgnacyjne, w tym usunięcie wszystkich kwiatostanów oraz wysiew rośliny izolacyjnej.

W roku siewu oraz użytkowania (2017) przeprowadzona zostanie  charakterystyka i ocena wysadzonego materiału kolekcyjnego, w tym: ilość uzyskanych sadzonek do wysadzenia w polu, identyfikacja botaniczna, ocena ogólnego stanu roślin przed zimą oraz stanu roślin po zimie, fazy rozwojowe na koniec sezonu wegetacyjnego, ilość roślin w stadium generatywnym (% udziału), ocena cech jakościowych (występowanie chorób).

 Prezentacja wyników badań prowadzonych w Ogrodzie Botanicznym KCRZG w Bydgoszczy na Dniach Trawnika i Traw w Swarożynie i Radostowie 13 maja 2016 r.

W trakcie konferencji dr inż. Włodzimierz Majtkowski w referacie pt. „Ocena przydatności polskich odmian traw kępowych do obsiewu ścieżek” (autorzy: Włodzimierz Majtkowski, Jan Schmidt) przedstawił wyniki obserwacji 17 odmian i 3 mieszanek traw gazonowych, prowadzonych w latach 2010-2016 w Ogrodzie Botanicznym KCRZG w Bydgoszczy, w ramach Programu Wieloletniego zad. 1.2. Zastosowanie mieszanek trawnikowych skomponowanych z odmian kępowych pozwoliłoby zmniejszyć nakłady pracy na pielęgnację brzegów trawników wykończonych na tzw. „ostry kant”  oraz  ograniczyć przerastanie trawnika do wewnątrz rabaty pomiędzy  materiałami użytymi do wykonania linii brzegowej. Po części referatowej odbyła się prezentacja doświadczeń polowych w Swarożynie (mieszanki traw gazonowych) i w Stacji Oceny Odmian COBORU w Radostowie (mieszanki traw pastewnych).

Skip to content