Close
Powiatowe Spotkanie Pszczelarskie

Powiatowe Spotkanie Pszczelarskie


10 marca 2016 roku o godzinie 1000 w sali Domu Nauczyciela w Janowie Lubelskim ul. Ogrodowa 16 odbyło się Powiatowe Spotkanie Pszczelarskie organizowane przez Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli. Podczas spotkania mgr inż. Szymon Suchecki z Zakładu Hodowlano – Produkcyjnego w Palikijach, Małopolskiej Hodowli Roślin przedstawił prezentację: „Aspekty uprawy i wykorzystania gryki”.

Prezentacja dotyczyła znaczenia uprawy i wykorzystania gryki – rośliny ważnej w płodozmianie, o bardzo małych nakładach na uprawę oraz rośliny wysoce miododajnej.

Zwrócono uwagę na duże znaczenie stosowania kwalifikowanego materiału siewnego – wolnego od nasion tatarki, która zmniejsza plonowanie gryki i pogarsza jakość kaszy gryczanej.

W wystąpieniu omówiono również prowadzoną kolekcję gryki dla Krajowego Centrum Roślinnych Zasobów Genowych IHAR – PIB w Radzikowie oraz wykorzystanie zróżnicowanych materiałów kolekcyjnych w pracach hodowlanych.

Na bazie najlepszych materiałów z kolekcji przeprowadzono wiele krzyżówek i otrzymano wysoko plonujące formy bardziej przystosowane do obecnych warunków klimatycznych (mniejsza ilość opadów i wyższe temperatury), z których dwie są obecnie oceniane w doświadczeniu COBORU.                                                                                 

W przyszłości mogą one być wykorzystane w polskim rolnictwie i przyczynią się do wzrostu plonowania i większej opłacalności uprawy gryki.

Podczas spotkania przedstawiono prezentacje:

  • Wymagania weterynaryjne w produkcji pasiecznej” – Państwowa Inspekcja Weterynaryjna
  • Jednostki chorobowe pszczół – rozpoznanie i zwalczanie stałym elementem działalności pszczelarskiej” – LODR Końskowola
  • Czynniki wpływające na opłacalność prowadzenia pasiek” – LODR Końskowola
  • Wioski i zagrody pszczelarskie” – Stowarzyszenie Przyjaciół Pszczół w Wierzchowiskach
  • Promocja produktów pszczelich” – LODR Końskowola
  • Aspekty uprawy i wykorzystania gryki” −  MHR Zakład Hodowlano- Produkcyjny Palikije- mgr inż. Szymon Suchecki

W szkoleniu udział wzięło 62 osoby.

Skip to content