Close
Trawy energetyczne na targach kieleckich.

Trawy energetyczne na targach kieleckich.


W dniach 18-20 marca w Kielcach odbyły się Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH 2016. Na stoisku Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB prezentowane były wiązanki 7 gatunków z kolekcji traw energetycznych: miskanty: chiński, cukrowy i olbrzymi, palczatka Gerarda, proso rózgowate, perz wydłużony i spartina preriowa. Przedstawiono również przykłady paliw wytworzonych z biomasy: granulat opałowy (pelet) z miskanta olbrzymiego i prosa rózgowatego oraz brykiety z miskanta cukrowego. Podstawowe informacje o prezentowanych trawach opracowano w ulotce, która była udostępniana zainteresowanym osobom. Kolekcja roślin energetycznych istnieje w Ogrodzie Botanicznym KCRZG w Bydgoszczy od 1994 r.

Ulotka – trawy energetyczne

Obecnie kolekcja utrzymywana jest ze środków MRiRW w ramach Programu Wieloletniego 2015-2020. 

Skip to content